Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Ιστορικό

Προφίλ

Νομικό Πλαίσιο - Οικονομικοί Πόροι

Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο

Τμήματα

Λαΐδα

Ψηφιοποίηση

Αρχική σελίδα » Ταινιοθήκη Της Ελλάδος » Νομικό Πλαίσιο – Οικονομικοί Πόροι

Νομικό Πλαίσιο – Οικονομικοί Πόροι

Νομικό Πλαίσιο
Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» δημιουργήθηκε το 1963 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ίδρυση, η λειτουργία και ο χαρακτήρας τού φορέα ορίζονται στο ΒΔ105/63 - ΦΕΚ 20Α/1963, στο ΝΔ1338/73 ΦΕΚ 31/1973, όπως και στην από 4-8-2005 τροποποίηση του ΒΔ105/63- ΦΕΚ 1105/2005, όπου τα παραπάνω συμπληρώνονται και τροποποιούνται.

Υποχρεωτική Κατάθεση - Depot legal
Στην εποχή μας, οι απαιτήσεις από τα κινηματογραφικά αρχεία ολοένα αυξάνονται και οι προσαρμογές αυτών στα νέα δεδομένα είναι επιτακτικές. Στην Ελλάδα δεν ισχύει δυστυχώς η υποχρεωτική κατάθεση (dépôt légal), διαδικασία που θα υποχρέωνε την πολιτεία να λάβει αυξημένη μέριμνα για τη συντήρηση των ταινιών.
Με τον νόμο 1597/68 δίνεται το δικαίωμα της προαιρετικής κατάθεσης στο ίδρυμά μας κάθε ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, με την υποχρέωση να καταβάλλεται εκ μέρους του ιδρύματος το αντίτιμο της αξίας του αντιτύπου. Δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του ιδρύματος, η χρήση του νόμου αυτού εκτείνεται μόνο μέχρι την ανατύπωση ταινιών –ιδιαίτερα παλαιάς παραγωγής –που η συντήρησή τους από τους κατόχους τους είναι επισφαλής.
Πρόθεση της Ταινιοθήκης είναι, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, να της ανατεθεί το dépôt légal της χώρας μας για την κινηματογραφική παραγωγή. Εξάλλου η Ταινιοθήκη της Ελλάδος είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για να του ανατεθεί η παραπάνω αρμοδιότητα, αφού πέραν των άλλων διαθέτει την τεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία για την ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης.

Οικονομικοί Πόροι
Ο προϋπολογισμός λειτουργίας της Ταινιοθήκης καλύπτεται από μια περιορισμένη ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, την παροχή υπηρεσιών από τα τμήματα φύλαξης, συντήρησης και αποκατάστασης ταινιών, τη συμμετοχή της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από συνδρομές των μελών της και από μικρές ιδιωτικές χορηγίες. Σήμερα, οι προβολές της ταινιοθήκης, εκτός των τακτικών της μελών, είναι ανοικτές και στο ευρύ κοινό με την καταβολή του αντιτίμου ενός συμβολικού εισιτηρίου. Ο τομέας αποκατάστασης ταινιών έχει επιδοτηθεί εν μέρει από το Κοινοτικό πρόγραμμα Lumière.