Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Ιστορικό

Προφίλ

Νομικό Πλαίσιο - Οικονομικοί Πόροι

Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο

Τμήματα

  - Εργαστήρια

  - Βιβλιοθήκη

  - Ψηφιακό Αναγνωστήριο

  - Μουσείο

Λαΐδα

Ψηφιοποίηση

Τμήματα

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους τμήματα, στα οποία βρίσκεται κατανεμημένο το αρχειακό υλικό της και τα οποία έχουν αναλάβει την επιμέλεια των διαφορετικών εργασιών της Ταινιοθήκης ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε τμήματος και με τη βοήθεια του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού με το οποίο στελεχώνονται.

Τα τμήματα αυτά διακρίνονται ως εξής:

- Εργαστήρια αποκατάστασης , συντήρησης και φύλαξης του αρχειακού υλικού

- Βιβλιοθήκη

- Ψηφιακό αναγνωστήριο

- Μουσείο