Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Έργο Γ ΚΠΣ: "Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου"

Υποέργο 5: Ηλεκτρονικές Πολύγλωσσες Εκδόσεις που Παρουσιάζουν το Τρισδιάστατο Εικονικό Μουσείο Κινηματογράφου και την Ιστορία του Κινηματογράφου (DVD και Διαδίκτυο).

Υποέργο 6: Διαθεματικός Πολιτιστικός Κόμβος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Πληροφορίες για την Υλοποίηση του Έργου

Ο παρών διαδικτυακός Κόμβος είναι αποτέλεσμα των υποέργων

Υποέργο 5: Ηλεκτρονικές Πολύγλωσσες Εκδόσεις που Παρουσιάζουν το Τρισδιάστατο Εικονικό Μουσείο Κινηματογράφου και την Ιστορία του Κινηματογράφου (DVD και Διαδίκτυο)

και

Υποέργο 6: Διαθεματικός Πολιτιστικός Κόμβος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

του Έργου

Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου

που εντάσσεται στον Άξονα 1: Παιδεία - Πολιτισμός, Μέτρο 1.3: Τεκμηρίωση Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστο 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους


Υλοποίηση Έργου: ΩMEGA TECHNOLOGY

Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο προστατεύεται και είναι υδατογραφημένο από το εργαλείο SilkMark