Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα


    Σελίδα 1 από 2 Επόμενη Τελευταία
α/α Τίτλος Εκθέματος Αριθμός Εκθεμάτων
1 Αγνώστου Ονομασίας Σύστημα Προβολής τύπου "Πανόραμα" 1
2 Δύο Φακοί για Μαγικό Φανό 1
3 Ζωοτρόπιο [Zoetrope] 1
4 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] 5
5 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] GLORIA 1
6 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] HORNTON-PICKARD model RUBY 1
7 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] STANDARD 1
8 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] THE RECORD ENLARGER 1
9 Μαγικός Φανός [Magic Lantern] WALTER TYLER'S HELLIOSCOPIC LAΝTERN 1
10 Στερεοσκόπιο Βάσης [Table Stereo Viewer] 1
    Σελίδα 1 από 2 Επόμενη Τελευταία