Βιβλιοθήκη

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Στη Βιβλιοθήκη της Ταινιοθήκης φυλάσσεται μια συλλογή που διαρκώς ανανεώνεται και ενημερώνεται, η οποία περιλαμβάνει 1.500 τίτλους και 5.000 κινηματογραφικά περιοδικά, που καλύπτουν σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο το σύνολο σχεδόν της ελληνικής και ξένης κινηματογραφικής βιβλιογραφίας.

Η Ταινιοθήκη έχει στο αρχείο της 15.000 αυθεντικές φωτογραφίες από τον ελληνικό και αντίστοιχα 22.000 από τον ξένο κινηματογράφο, μια πλούσια συλλογή με 800 αρνητικά φωτογραφιών ελληνικών και ξένων ταινιών και εκατοντάδες παλαιά slides σε γυάλινες επιφάνειες.

Το υλικό αυτό φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη μαζί με 2.600 αφίσες ελληνικών και 1.500 ξένων ταινιών, καθώς και μια συλλογή από προγράμματα και καταλόγους από ειδικές προβολές, από αφιερώματα και φεστιβάλ, μονόφυλλα (stills), ελληνικά και ξένα σπάνια σενάρια, αλλά και αποκόμματα εφημερίδων που ξεπερνούν στο σύνολό τους τα 40.000.


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe