Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Μονταζιέρα [Editor - Viewer] 16mm PAMKA

Οριζόντια Μηχανή Μοντάζ [editing machine] 16mm STEENBECK model ST 900

Τραπέζι Μοντάζ [editing table] 35mm

Μονταζιέρα [Editor - Viewer] 8mm ERNO model E-501

Κολλέζα Αρνητικού 35mm Αγνώστων στοιχείων κατασκευής

Υπολογιστής Φιλμ Χειρός READY-EDDY CALCULATOR

Όρθια Μουβιόλα [Upright Moviola] 35mm MODEL-C

Κολλέζα Αρνητικού Φιλμ [negative-splicer] 35mm ARRI


Film Bin / Trim Bin

Κολλέζα [Colleuse / Splicer] 35mm MARGUET

Κολλέζα Αρνητικού 35mm Αγνώστων στοιχείων κατασκευής

Κολλέζα Αρνητικού Φιλμ [Negative Splicer] 35mm ACMADE

Κολλέζα Αρνητικού Φιλμ [negative-splicer] 35mm ARRI

Κολλέζα Θετικού Φιλμ 16mm

Κόφτης [Scraper] Θετικού Φιλμ 35mm ARRI

Κόφτης [Scraper] Θετικού Φιλμ 35mm TECNOCINEMA

Μονταζιέρα [Editor - Viewer] 16mm PAMKA

Μονταζιέρα [Editor - Viewer] 8mm ERNO model E-501

Όρθια Μουβιόλα [Upright Moviola] 35mm MODEL-C

Οριζόντια Μηχανή Μοντάζ [editing machine] 16mm STEENBECK model ST 900

Οριζόντια Μηχανή Μοντάζ [editing machine] 16mm/35mm STEENBECK model ST-721

Οριζόντια Μηχανή Μοντάζ [editing machine] INTERCINE model 41SR

Τραπέζι Μοντάζ [editing table] 35mm

Υπολογιστής Φιλμ Χειρός READY-EDDY CALCULATOR

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe