Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επιστροφή

Film Bin / Trim Bin

'Καλάθι' για κομμάτια [trims] φιλμ που έχουν κοπεί κατά τη διαδικασία του μοντάζ και πριν αποφασιστεί ότι είναι άχρηστα, κρέμονται από ένα σύστημα με ακίδες που συγκρατούν το φιλμ από τις 'περφορασιόν' [perfs / perforation / sprocket-holes], τα μικρά ανοίγματα που αντιστοιχούν στα άκρα του καρέ (ανά δύο για τα 16mm ανά τέσσερα για τα 35mm). Απαραίτητο 'αξεσουάρ' για κάθε αίθουσα μοντάζ καθώς καταλογοποιεί το ακατέργαστο ακόμα φιλμ.
  • Χρονολογία κατασκευής 1960-70
  • Χώρα προέλευσης Ελλάδα (πιθανά)
 Υπάρχουν 3 φωτογραφίες του αντικειμένου

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe