Πρόγραμμα Ταινιοθήκης

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Διέυθυνση: Σίνα 31, Αθήνα ΤΚ 106 80 (https://www.ifg.gr/facilities/auditorium-theo-angelopoulos/)

Επιστροφή

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe