Ερευνητικά Προγράμματα

Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Τί είναι το i-media-cities;

Το i-media-citties είναι το αποτέλεσμα ενός φιλόδοξου και καινοτόμου ερευνητικού έργου, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για συνεργασία μεταξύ 9 κινηματογραφικών αρχείων, 6 ερευνητικών κέντρων, 2 μεγάλων ειδικών κέντρων ψηφιοποίησης και ενός ειδικού εταιρικών μοντέλων, με στόχο την ανάπτυξη μίας νέας πλατφόρμας που παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά μοναδικές ψηφιακές ταινίες και φωτογραφίες των ευρωπαϊκών πόλεων.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Ο στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να ανακαλύψουμε νέες προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή έρευνας σε αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο, βελτιώνοντας γενικά την προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ενεργοποιώντας συνεργασίες ανάμεσα σε αρχεία και ερευνητές. 

Το i-media-cities προσπάθησε και κατάφερε να είναι μία διασυνοριακή, διαγλωσσική πλατφόρμα για την μελέτη της ιστορίας και της αστικής ανάπτυξης των μεγάλων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μεγάλων πολυμεσικών συλλογών, οι οποίες δεν ήταν προηγουμένως προσβάσιμες. Παράλληλα, προώθησε τη μελέτη της ιστορίας των μέσων μέσα από τον τρόπο που απεικόνιζαν τους αστικούς χώρους. 

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και διήρκεσε τρία χρόνια, με τελικό αποτέλεσμα την γέννηση αυτής της πλατφόρμας. Το i-media-cities επί του παρόντος λειτουγείται από μία κοινοπραξία 11 κινηματογραφικών αρχείων και ερευνητικών συνεργατών. 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και τί μπορεί να προσφέρει;

Το i-meidia-cities απευθύνεται σε ερευνητές κινηματογράφου, ιστορίας και πολιτισμού αλλά και στο ευρύ κοινό καθώς μέσα από αυτό μπορείτε:

  • Να περιηγηθείτε και να κάνετε αναζητήσεις σε μία πλατφόρμα γεμάτη με μοναδικες ταινίες και εικόνες
  • Να προσθέσετε τις δικές σας ετικέτες, geotags και επισημάνσεις
  • Να επισκεφθείτε τρισδιάστατες ψηφιακές εκθέσεις πάνω σε διάφορα θέματα

Δείτε αυτό το εισαγωγικό βίντεο για να δείτε πώς λειτουργεί: 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα i Media Cities και ξεκινήστε την εξερεύνηση!

posterimc


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe