Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επιστροφή

Κλακέτα [clapboard] ξύλινης κατασκευής

Χρησιμεύει στο να συγχρονίζεται εικόνα και ήχος κατά τη διάρκεια της λήψης, με το συνδυασμό οπτικά και ηχητικά στη διαδικασία του συγχρονισμού (προ του 'μοντάζ'), αφ' ενός της στιγμής που τα δύο ξύλινα μέρη ενώνονται, αφ' ετέρου με τον ήχο που προκαλούν τη στιγμή της ένωσης τους από το χτύπημα. Επίσης στον πίνακά της αναγράφονται οι πληροφορίες της αρίθμησης της σκηνής, του πλάνου και της λήψης που αφορά το συγκεκριμένο συγχρονισμό, καθώς και η αναγραφή του τίτλου της ταινίας, όπως και των ονομάτων του σκηνοθέτη και του διευθυντή φωτογραφίας. Στο κινηματογραφικό συνεργείο τη χρήση της αναλαμβάνει μέλος του 'σκηνοθετικού'-τομέα, συνήθως ένας από τους βοηθούς-σκηνοθέτη με την ειδικότητα του 'σκριπτ'(script-supervisor). Στο βρετανικό σύστημα, την 'κλακέτα' 'χτυπάει' ο βοηθός-οπερατέρ, που φορτώνει και το αρνητικό φιλμ (clapper-loader).
  • Χρονολογία κατασκευής 1960-70
 Υπάρχουν 3 φωτογραφίες του αντικειμένου

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe