Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Δ.Σ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος δημοσιοποιεί  και συμμερίζεται την ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIAF (Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογραφικών Αρχείων) -της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος- σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. 

Ανακοίνωση της FIAF σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογραφικών Αρχείων (FIAF) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για  την  τύχη των συναδέλφων της στο Κέντρο Oleksandar Dovzhenko στο Κίεβο, τις οικογένειες και τους φίλους τους, αλλά και για την ασφάλεια των μοναδικών συλλογών και των εγκαταστάσεων του Κέντρου, υπό το πρίσμα των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία.

Θεσμοί όπως το Εθνικό Κέντρο Oleksandar Dovzhenko (αντεπιστέλλον μέλος της Ομοσπονδίας από το 2003)  μπορούν να επιτελέσουν  την αποστολή τους, δηλαδή την συλλογή, φύλαξη και προβολήτης πλούσιας κινηματογραφικής κληρονομιάς τους, σύμφωνα με τα υψηλά  διεθνή πρότυπα,  υπό την προϋπόθεση  ότι λειτουργούν σε ένα σταθερό και ειρηνικό περιβάλλον.

Η Διεθνής  Συνομοσπονδία Κινηματογραφικών Αρχείων, εφαρμόζει, από την ίδρυση της, πριν από 84 χρόνια, αυστηρή πολιτική ουδετερότητα, ωστόσο ανέκαθεν καταδίκαζε τις καταστροφικές συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων στους πολιτιστικούς θεσμούς, όπως είναι τα 171 αρχεία του δικτύου μας. Όπως και UNESCO, με την οποία η  FIAF θεσμικά συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια, η Συνομοσπονδία καλλιεργεί μια κουλτούρα ειρήνης, θεωρώντας αυτονόητο ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά σε περιόδους ενόπλων συγκρούσεων, αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο των βιώσιμων στρατηγικών για να οικοδομηθεί ένας πιο ειρηνικός και ασφαλής κόσμος.

Εκ μέρους της διεθνούς μας κοινότητας των κινηματογραφικών αρχείων, η Eκτελεστική Eπιτροπή της FIAF επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους συναδέλφους στο Κίεβο, αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή,  για την αλληλεγγύη μας απέναντι σε αυτούς και τον Φορέα τους. Υπόσχεται να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξει και να βοηθήσει το μέλος μας από την Ουκρανία.

 

Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2022


Original statement in English

Statement issued by FIAF about the situation in Ukraine

The Executive Committee of the International Federation of Film Archives (FIAF) express their deep concern for the wellbeing of their colleagues at the Oleksandr Dovzhenko National Centre in Kyiv, their families and friends, as well as for the safety of the unique collections and the premises of this important cultural institution, following the latest dramatic events in Ukraine.

Institutions such as the Oleksandr Dovzhenko National Centre (an affiliate of our Federation since 2003) can only fulfil their core missions of collecting, safeguarding, and sharing their country’s rich film heritage to the highest international standards if they are allowed to operate in a stable and peaceful environment.

A strictly politically neutral association since its creation 84 years ago, FIAF has nevertheless always condemned the disastrous effect of armed conflict on cultural institutions such as the 171 film archives of our network. Like UNESCO, with which FIAF has been in official partnership for many years, our Federation therefore fosters a culture of peace, as it recognizes that the protection of the cultural heritage, especially in a period of armed conflict, is an integral part of sustainable strategies to build a more peaceful and secure world.

On behalf of our global community of film archives, FIAF’s Executive Committee want to assure their colleagues in Kyiv of their solidarity at this very difficult time for them and their institution. They pledge to monitor the situation closely and to do everything in their power to bring support and assistance to their Ukrainian affiliate whenever needed.

Brussels, 24 February 2022


#StandWithUkraine


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe