Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πίνακας επιτυχόντων δύο (2)  συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης "Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ" (ΟΠΣ 6004851).

Πίνακας επιτυχόντων


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe