Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο καιρός του κομήτη / Koha e Kometës

Από Τρίτη, 7 Ιουν 2022 21:30 έως Τρίτη, 7 Ιουν 2022 23:20
Αναρτήθηκε από AAGFF Team
Προβολές: 937

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

AFTER THE REVOLUTION

21:30 Ο καιρός του κομήτη / Koha e Kometës

Fatmir Koçi, Μυθοπλασία / Fiction, 104’

Παρουσία του σκηνοθέτη


Εισιτήρια (ΑΙΘΟΥΣΕΣ): 5€ (γενική είσοδος) / Tickets (VENUES): 5€ (general entrance)
Πακέτα: 5 προβολές/20€, 10 προβολές/30€ / Bundles: 5 screenings/20€, 10 screenings/30€.
Προσφορά: 
Φοιτητικό - Παιδικό – ΑμεΑ -Ανέργοι - Ατέλειες - Άνω των 65 ετών: 10 προβολές/25€ / OfferStudents – Children – Disabled  Unemployed – Disadvantaged –  65+: 10 screenings/25 euros.

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe