Ο κόσμος του Απού / Apur Sansar

From Tuesday, 7 Jun 2022 21:15 until Tuesday, 7 Jun 2022 22:55
At Lais
Posted by pipidi

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ

SATYAJIT RAY
21:15 Ο κόσμος του Απού/ Apur Sansar
1959, Μυθοπλασία / Fiction, 106’


Εισιτήρια (ΑΙΘΟΥΣΕΣ): 5€ (γενική είσοδος) / Tickets (VENUES): 5€ (general entrance)
Πακέτα: 5 προβολές/20€, 10 προβολές/30€ / Bundles: 5 screenings/20€, 10 screenings/30€.
Προσφορά:
Φοιτητικό - Παιδικό – ΑμεΑ -Ανέργοι - Ατέλειες - Άνω των 65 ετών: 10 προβολές/25€ / Offer: Students ChildrenDisabled Unemployed Disadvantaged  65+: 10 screenings/25 euros.

Offices

Cinema

Member of

europa-cinemas-creative-europe