Επαναληπτική προβολή: Μια αιωνιότητα και μια μέρα / Repeat screening: Eternity and a day

From Saturday, 18 Jun 2022 21:15 until Saturday, 18 Jun 2022 23:30
At Lais
Posted by AAGFF Team

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ μετά την προηγούμενη αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών / REPEAT SCREENING due to weather conditions in the previously scheduled screening*

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ

THEO ANGELOPOULOS

21:15 Μια αιωνιότητα και μια μέρα / Eternity and a day
1998, Μυθοπλασία / Fiction, 130’


Εισιτήρια (ΑΙΘΟΥΣΕΣ): 5€ (γενική είσοδος) / Tickets (VENUES): 5€ (general entrance)
Πακέτα: 5 προβολές/20€, 10 προβολές/30€ / Bundles: 5 screenings/20€, 10 screenings/30€.
Προσφορά: 
Φοιτητικό - Παιδικό – ΑμεΑ -Ανέργοι - Ατέλειες - Άνω των 65 ετών: 10 προβολές/25€ / OfferStudents – Children – Disabled  Unemployed – Disadvantaged –  65+: 10 screenings/25 euros.

*Τα εισιτήρια από την προηγούμενη προβολή παραμένουν σε ισχύ / Tickets from the previously scheduled screening are still valid. 

Offices

Cinema

Member of

europa-cinemas-creative-europe