Κατάλογος | Catalogue

Φέτος για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας έχει τη χαρά να φιλοξενήσει ταινίες χορού, δημιουργημένες στα όρια μεταξύ screendance και μυθοπλασίας.

Η διαμεσική σύμπραξη πέντε Ευρωπαϊκών χωρών με τίτλο “mAPs - migrating Artists Project” υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” και έχει ως θεματικό άξονα τους ευρύτερους όρους “δύναμη / εξουσία”.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να υποστηρίξει δημιουργικά επαγγελματίες, έμπειρους καλλιτέχνες μέσα από την παραγωγή και διάδοση μιας ξεχωριστής συλλογής “κοινωνικά ευαισθητοποιημένων ταινιών χορού”.

Επιλογή ταινιών, προγραμματισμός, εισαγωγικό κείμενο: Ελίζα Σόρογκα


Image

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe